Intelzink d.o.o. usluge

Knjigovodstveno finansijske usluge: 

• Vođenje glavne knjige
• Knjige KUF-a i KIF-a
• Dnevnik blagajne (KM i devizne)
• Obračun poreza  i doprinosa
• Podnošenje dokumentacije nadležnim ustanovama
• Knjigovodstvo stalnih sredstava
• Izrada svih poreznih obračuna: PDV, porez na dobit, porez na dohodak itd.
• Obračun plate i svih potrebnih dokumenata
• Popunjavanje i dostava svih obrazaca za PIO, Zavode, Fondove, Poreske uprave itd.
• Izrada u skladu sa zakonom svih mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih obračuna
• Praćenje i blagovremeno obavještavanje o svim promjenama Zakona, Odluka, Pravilnika i sl.

 

Ostale usluge:

• Obračuni plata
• Vođenje i obračuni osnovnih sredstava
• Facilitation obračuna poreza i doprinosa za fizička lica